Cara membuat thin client (diskless) dengan Linux

Linux adalah OS yang serba guna. Sebuah komputer 486/66 dengan 16MB dapat digunakan sebagai X Terminal bagi komputer anda yang baru. Komputer baru yang relatif lebih cepat dapat digunakan sebagai server bagi beberapa thin client yang dibuat dari komputer-komputer lama yang tidak mempunyai hard disk. Thin client yang digunakan untuk text terminal, cukup menggunakan 386 dengan 4 Mb RAM, untuk X-terminal dibutuhkan 486 dengan memori 8-16MB.
Continue reading “Cara membuat thin client (diskless) dengan Linux”